Elektronická databáze pro evidenci výkonů v adiktologických službách

boris-klienti

Evidence práce

… nemůže být jednodušší.

 

Přehled funkcí

Karty klientů

Identifikovaní klienti (ID) mají svou kartu, ke které jsou přiřazeny jak informace z In-come dotazníku, tak i jednotlivé kontakty.

Kontakty

Kontakty je možné evidovat k ID klientům, ale také jako Anonymní kontakty či hromadné záznamy (Agregace).

Výkony

Seznam výkonů kombinuje ty stávající a nové (RVKPP 2022). Kromě individuálních, lze evidovat i skupinové výkony.

Výstupy

K dispozici je několik druhů výstupů, včetně výstupu dle nové podoby závěrečné zprávy RVKPP.

Filtry

Jak v seznamu kontaktů, tak i ve výstupech naleznete pokročilé filtry.

 

Čas

Čas výkonů/kontaktů lze editovat při každém záznamu (kromě Agregace). S časy je pracováno též ve výstupech.

Bezpečnost

Je využíván zabezpečený přístup (HTTPS).

IN/OUT bilance

Bilance přijatých a vydaných stříkaček u každého klienta.

Monitoring

Evidence monitoringu včetně aktivního oslovování osob.

 

Poznámky

Editor poznámek ke každému kontaktu i na kartě klienta. Lze tak vést veškerou klientskou dokumentaci na jednom místě.

Odborné kontakty

Evidence kontaktů s návaznou sítí (lékaři, lékárny, městské úřady, policie, atd.).

Sběr stříkaček

Evidence nálezů injekčních stříkaček.

Jak to vidí samotní uživatelé?

Databázi BorIS využíváme v HR programech Magdaléna o.p.s. již řadu let. Líbí se mi, že za vývojem a údržbou databáze stojí lidi z praxe – naši kolegové. Díky tomu je systém praktický a hlavně uživatelsky příjemný, systém také negeneruje množství zbytečných dat. Kromě reportu dat různým donátorům používám výstupy jako nástroj pro zkvalitňování našich služeb.

Mgr. Jiří Zatřepálek

odborný ředitel HR služeb, Magdaléna o.p.s.

Chtěli byste BorIS vyzkoušet?

Proklikejte si demo účet, který je shodný s „ostrou“ verzí. Pro získání přístupových údajů, si o ně stačí napsat.

Nové licence se slevou 50% na první rok!