Elektronická databáze pro evidenci výkonů v adiktologických službách

boris-klienti

Evidence klientů, kontaktů a výkonů

… nemůže být jednodušší.

 

Změny k 1. 1. 2022

Došlo ke změnám zadávání některých údajů, tak aby evidence kontaktů a výkonů odpovídala novému výkaznictví adiktologických služeb.

Způsob kontaktu/výkonu

Bylo zrušeno rozdělení na přímé a nepřímé kontakty.

Nově se jako způsob kontaktu / výkonu může zvolit:

 • osobně
 • telefonicky
 • internet
 • písemně
 • bez klienta (bez kontaktu)
Práce s časy výkonů/kontaktů

Časový údaj se zadává ke každému výkonu, součet se pak generuje automaticky ke kontaktu. Časy jsou u výkonů předdefinovány dle metodiky RVKPP, ale dají se editovat, tj. napsat reálný čas.

Ten se pak přepočítává na tzv. standardní výkony, tj. např. 60 min. poradenství = 1 provozní výkon, ale 2 standardní výkony.

První kontakt

První kontakt již není evidován jako výkon, ale jako „příznak“ kontaktu, kterým se označuje nový klient programu.

Úprava seznamu individuálních výkonů

Seznam výkonů kombinuje ty stávající a nové (RVKPP 2022).

V databázi nejsou zahrnuty výkony pro potřeby primární prevence.

Úprava skupinových výkonů

Seznam výkonů kombinuje ty stávající a nové (RVKPP 2022).

V databázi nejsou zahrnuty výkony pro potřeby primární prevence.

Úprava anonymních kontaktů

Lze vykazovat stejné výkony jako identifikovatelným klientům.

Vhodné pro evidenci jednorázových intervencí, kde snaha o identifikaci a následné vedení karty klienta nedává smysl (např. v prostředí noční zábavy).

Nelze zadat první kontakt.

Monitoring a oslovení

Sekce Zprávy z terénu byla přejmenována na Monitoring.

Lze tak kromě textové zprávy evidovat i výkon nepřímé práce (Monitoring) včetně času, lokality.

Dále je zde možné evidovat počty oslovených osob, které nevyužily služeb programu.

Změny pro zlepšení uživatelské přívětivosti

Automatické odhlašování

Byla prodloužena doba, po které se aplikace odhlásí od uživatelského účtu, na 8 hodin.

Formátování poznámky u kontaktů

Je možné základní formátování textu v poznámce kontaktu (tučné písmo, barvy písma, atd.)

Řazení klientů dle abecedy

Je možné seřadit seznam kontaktů dle jmen/kódů klientů.

Filtr seznamu kontaktů

Došlo k úpravě filtru seznamu kontaktů. Nově lze filtrovat kontakty dle jakéhokoliv časového období. Dále podle způsobu kontaktu a konkrétního výkonu.

Plánované změny

Budou upraveny především výstupy, tak aby reagovaly na změny v zadávání dat.

Odstranění chyb po migraci dat

Při migraci dat se vyskytlo několik problémů. Jejich odstranění se řeší prioritně.

Jestliže narazíte na nějakou chybu, nahlaste jí prosím pomocí tohoto formuláře ZDE.

Výstupy

Budou kompletně přepracovány výstupy, tak aby jednak reflektovaly změny dle nové metodiky RVKPP a také, aby byly zřetelnější.

Dále budou přidány nové výstupy:

 • kde délky kontaktů a délky výkonů
 • seznam provedených testů a jejich výsledky
Agregované kontakty

Možnost evidence hromadných dat (počty kontaktů a výkonů anonymních/neidentifikovatelných klientů).

Úvahy a plány do budoucna

Budou realizovány až po implementaci všech zásadních změn pro vykazování dat dle nové metodiky RVKPP.

Lepší responzivita pro mobily

Pro umožnění práce s databází i na malých obrazovkách (mobilech).

Stříkačková bilance

Přidání údaje o bilanci přijatých a vydaných stříkaček.

Historie klienta

Evidence změněných údajů na kartě klienta. Např. primární drogy, způsobu bydlení, atd.

Úprava rolí jednotlivých uživatelů dtb

Možnost rozlišit role uživatelů databáze a podle toho jim přiřadit specifická oprávnění. 

Propojení dat v rámci jedné organizace

Možnost pracovat s daty celé organizace v jednom rozhraní.

Geolokace

Přidat geolokační data pro možnost vizualizace dat na mapovém podkladu.

Sloupec s ikonkou způsobu kontaktu

Pro přehlednost přidání ikonky, která rozliší jednotlivé kontakty v seznamu kontaktů dle jeho způsobu.

Označení prvního kontaktu

Označení prvních kontaktů (nových klientů) v seznamu kontaktů, případně možnost filtrování.

Evidence délky (času) práce s databází

Vzhledem k tomu, že se v systému eviduje pouze čas přímé práce s klientem, tak by tato funkce umožnila kvalifikovanější odhad doby strávené klientskou dokumentací.

Související odborná a administrativní činnost

Možnost evidence:

 • cest za klienty
 • úklidu a desinfekce
 • schůzky s dalšími programy a organizacemi
 • intervize / supervize
Bydliště klientů

Zjednodušení způsobu evidence měst a obcí.

Výstupy dle pracovníků

Pro možnost porovnání efektivity práce jednotlivých pracovníků.

Klíčový pracovník

Přidání klíčového pracovníka na kartu klienta.

Formátování textových bloků (poznámek)

Umožnit formátovat text i v dalších textových oknech, tak jako to lze v poznámce u kontaktu.

Štítkování

Pro označení kontaktů/klientů, kteří spadají do specifické skupiny/projektu a pro následné filtrování a výstupy.

Chtěli byste BorIS vyzkoušet?

Proklikejte si demo účet, který je shodný s „ostrou“ verzí.

Demo účet