Webová aplikace pro evidenci klientů v adiktologických službách

služby minimalizace rizik, ambulantní léčby, poradenství, následné péče, atd.

boris-klienti

Evidence práce

… nemůže být jednodušší.

 

Přehled funkcí

Karty klientů

Identifikovaní klienti (ID) mají svou kartu, ke které jsou přiřazeny jak informace z In-come dotazníku, tak i jednotlivé kontakty.

Kontakty

Kontakty je možné evidovat k ID klientům, ale také jako Anonymní kontakty či hromadné záznamy (Agregace).

Výkony

Seznam výkonů kombinuje ty stávající a nové (RVKPP 2022). Kromě individuálních, lze evidovat i skupinové výkony.

Výstupy

K dispozici je několik druhů výstupů, včetně výstupu dle nové podoby závěrečné zprávy RVKPP.

Filtry

Jak v seznamu kontaktů, tak i ve výstupech naleznete pokročilé filtry.

 

Čas

Čas výkonů/kontaktů lze editovat při každém záznamu (kromě Agregace). S časy je pracováno též ve výstupech.

Bezpečnost

Je využíván zabezpečený přístup (HTTPS) na server se zesílenou ochranou.

IN/OUT bilance

Bilance přijatých a vydaných stříkaček u každého klienta.

Monitoring

Evidence monitoringu včetně aktivního oslovování osob.

 

Záznamy

Na kartě klienta jsou k dispozici definované typy záznamů. K těm je možné přidávat i šablony. Lze tak vést veškerou klientskou dokumentaci na jednom místě.

Odborné kontakty

Evidence kontaktů s návaznou sítí (lékaři, lékárny, městské úřady, policie, atd.).

Sběr stříkaček

Evidence nálezů injekčních stříkaček.

Klíčový pracovník

Ke každému klientovi lze přiradit klíčového pracovníka. Lze využít i funkci hromadné změny klíčového pracovníka.

 

Termíny smluv

U klientů je možné evidovat datum uzavření smlouvy a termín platnosti. Lze využít i možnost platnosti na dobu neurčitou.

Značky

Na klientské karty je možné přidávat značky (štítky, tagy), a tyto využívat ve výstupech pro filtrování.

Připomínky

Nechte si poslat mailovou připomínku, která se týká konkrétního klienta.

Skupiny (rodiny)

Jednotlivé klienty je možné seskupovat do skupin. Skupiny mají vlastní modul i výstup.

 

Jak to vidí samotní uživatelé?

Databázi BorIS využíváme v HR programech Magdaléna o.p.s. již řadu let. Líbí se mi, že za vývojem a údržbou databáze stojí lidi z praxe – naši kolegové. Díky tomu je systém praktický a hlavně uživatelsky příjemný, systém také negeneruje množství zbytečných dat. Kromě reportu dat různým donátorům používám výstupy jako nástroj pro zkvalitňování našich služeb.

Mgr. Jiří Zatřepálek

odborný ředitel HR služeb, Magdaléna o.p.s.

Chtěli byste BorIS vyzkoušet?

Proklikejte si demo účet, který je shodný s „ostrou“ verzí. Pro získání přístupových údajů, si o ně stačí napsat.