V rámci výstupů přibyl jeden úplně nový a to výstup dle časů. Je to výstup, který lze využít pro potřeby například OK systému.

V menu Výstupy – Dle času

Filtr pro výstupy dle časů

Filtr pro výstupy dle časů

Pro výstup lze zadat standardně následující filtry:

  • nasměrování výstupu – buď do prohlížeče či do souboru XLS
  • vymezení období (od – do)
  • výběr měst/míst – ve výchozím nastavení jsou vybrány všechna

Popis výstupu

Výstup je rozdělen do 3 sloupců

  1. uvádí časové škály – vždy je to včetně udané hodnoty (např. 15 min. v prvním řádku)
  2. počty kontaktů – nejsou sem zahrnuty záznamy, které byly označeny v kolonce JAK (bez kontaktu / bez klienta), typicky výkony Práce ve prospěch klienta a Zpráva o klientovi a také Monitoring.
  3. počty výkonů –  nejsou sem zahrnuty výkony, které mají označení (bez kontaktu / bez klienta), typicky výkony Práce ve prospěch klienta a Zpráva o klientovi a také Monitoring. Délka je brána dle reálné (uživatelem databáze zapsané) délky daného kontaktu, tj. zde se výkony nepřepočítávají na standardní jednotky.

Jak ve sloupci kontakty, tak i výkony jsou uvedeny všechny typy záznamů, tj. Identifikovaní klienti s kartou (individuální i skupinové kontakty), Anonymní kontakty i Agregované záznamy.

Specifika

U skupinových kontaktů je do počtu kontaktů započítáván počet osob, které tvořily danou skupinu. Výkon je však započítáván pouze jednou.

 

U Agregovaných záznamů se počet kontaktů generuje z počtu osob a vždy se přiřazuje do kategorie do 15 min. a to z toho důvodu, že tento typ záznamu neumožňuje specifikaci času u jednotlivých kontaktů při zadávání, předpokládá se však, že u agregovaných záznamů jde o krátké kontakty. Výkony jsou řazeny dle jejich standardní délky (dle RVKPP), protože při zadávání opět nelze pro jednotlivý výkon zadávat specifický čas.