Hned na první pracovní den roku 2022 byl naplánován online seminář pro uživatele systému BorIS. Na tomto semináři byli přítomní seznámeni se změnami, které nastaly. Šlo jednak o změnu provozovatele a zaštiťující organizace. Především však bylo cílem představit praktické změny v práci s celým systémem. Většina změn vyplývá z nového systému výkaznictví adiktologických služeb, který začíná platit právě od roku 2022. Vzhledem ke krátkému, až šibeničnímu času, v kterém byly potřebné změny implementovány, došlo prozatím k úpravám na straně zadávání dat. Změny na straně výstupů budou zavedeny v prvním čtvrtletí roku.

Prezentace ze semináře je ke stažení ZDE.