Včera byl do produkční verze přidán nový modul a to tzv. Agregace neboli možnost hromadného záznamu. Tento je využitelný především pro pražské Harm Reduction programy a na hromadných akcích typu práce v noční zábavě (parties, festivaly, diskotéky). Agregace umožňuje hromadný zápis neidentifikovaných klientů programu. Nezadávají se tak jednotlivé kontakty samostatně, ale všechny naráz, v rámci jednoho záznamu.

Krok 1: Přidat agregovaný zápis

Tento krok se nijak neliší od zadávání individuálních kontaktů, tj. zadává se čas, místo, způsob kontaktu, označí se pracovníci a popíše průběh do poznámky.

Krok 2: Počet osob

V druhém kroku je třeba vyplnit počet osob a jejich specifikaci. Tato část má zabudovanou ochranu před překlepy a chybami způsobených „lidským faktorem“. Některá políčka jsou vzájemně propojena (viz obrázek níže – žlutá a červená pole) a je tak hlídáno, že sedí počty dle logiky věci. Zde se tedy nejdříve vyplní počet můžu a žen, automaticky se propíše celkový počet osob (součet M+Ž). Počet osob pak musí být shodný se součtem (uživatel + neuživatel + rodič). Počet uživatelů následně musí být stejný se součtem osob dle primární drogy, tj. (opiáty + stimulanty + halucinogeny + THC + alkohol) a zároveň shodný se součtem osob dle způsobu aplikace (IV + neIV). Kolonka Cizinci a Odmítnují stojí samostatně, tj. jejich počet není svázán s žádnou jinou kolonkou a není zde zřízena ochrana jako u ostatních. U Cizinců jde tedy o „z toho cizinců“, jakože z celkového počtu osob, jsou tedy do celkového počtu započítáni, ale vzhledem k tomu, že i cizinci jsou již spočítáni v rámci pohlaví, tak se nepřičítají. Počet Odmítnutých se do celkového počtu osob nezapočítává, nejde totiž o klienty (osoby, které využily danou službu), ale o zájemce, kterým byla služba odmítnuta.

Agregace - ochrana

Krok 3: Počet osob

V dalším kroku je možné přidat jednotlivé výkony. Vybírají se stejně jako u individuálních kontaktů, tj. z rozevíracího seznamu. Odlišné je však zaznamenávání. Např. u výměnného programu vypadá následovně. Kromě běžných kolonek je zde jedna navíc a to na zaznamenání počtu výkonů Výměny. Počet jehel i dalšího HR materiálu se pak zadává za celou skupinu dohromady.

Informační servis – zadává se počet jednotlivých oblastí. Součet všech se generuje automaticky.

Testování na infekční choroby – vyplňují se výsledky jednotlivých typů testů. Součet se generuje automaticky.

Krok 4: Uložení

Po vykázání všech výkonů se celý záznam uloží. Počet výkonů je vidět na následujícím obrázku.

Počet výkonů se pro potřeby výstupů RVKPP přepočítá dle standardní jednotky (u výměny např. 5 min) na standardní výkony. V detailu agregovaného záznamu se pak generuje celkový součet času v minutách.

Omezení: U tohoto typu záznamu nelze editovat čas jednotlivých výkonů.