Po domluvě s firmou Fragaria s.r.o. došlo na podzim roku 2021 k postupnému předávání systému BorIS pod správu organizace Laxus z.ú. Během podzimu se podařilo najít novou vývojářskou firmu, která si vzala za úkol technické úpravy. Laxus si bere pod křídla koordinaci vývoje a celkovou koncepci.